Trần Minh Trường

Trần Minh Trường (sinh ngày 8 tháng 6 năm 1990 tại Lào Cai) là một lập trình viên và CEO/Founder người Việt Nam.

Trần Minh Trường là phát triển và người điều hành thương hiệu Trùm Game Mod. Ông được xem là người đặt nền móng của website https://trumgamemod.com với khát khao mang đến cho người Việt Nam một kho game và ứng dụng được MOD lại với nhiều tính năng hay hơn bản gốc.

Thông tin cơ bản

  • Họ & Tên: Trần Minh Trường
  • Năm sinh: 8/6/1990
  • Quê quán: Ngô Quyền, Kim Tân, Thị xã Lào Cai, Lào Cai – 31000
  • Trinh độ học vấn: Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Chức vụ: CEO/Founder

Quá trình hoạt động

2008 – 2012

  • Học tại Đại học Bách Khoa Hà Nội và tham gia vào 1 số chương trình tổ chức về cuộc thi sáng tạo công nghệ do trường tổ chức.

2013 – 2016

  • Làm lập trình viên tại FPT Software

2017 – 2020

  • Làm lập trình viên tại NEXTTECH GROUP

Từ 2021

  • Sáng lập thương hiệu Trùm Game Mod

Từ 2023

  • Sáng lập thương hiệu Game MOD IOS

Sản phẩm GAME – APP MOD của Trần Minh Trường

Thông tin liên lạc